მდებარეობახარისხისტრუქტურაბინებისერვისებიგალერეაკონტაქტი
სერვისები

საყოფაცხოვრებო მომსახურების სერვისი: 
სახლს მოემსახურება საყოფაცხოვრებო სერვისის კომპანია. სერვისის კოორდინატორი მაცხოვრებლებზე იზრუნებს დღე და ღამე, კვირაში 7 დღე. 24 საათიანი დაცვა უზრუნველყოფილია 52 ვედეოკამერის და ბინებში სიგნალიზაციის სისტემების მოწყობილობების საშუალებით.


International Development Company IDECO
Made by REFRESH LTD and STYLE HOUSE LTD